July 13, 2016

Mai Kahiki mai ka wahine ‘o Pele,

Mai ka ‘āina o Polapola,

Mai ka pūnohu a Kāne,

Mai ke ao lalapa i ka lani.

Mai ke ao ‘ōpua.

Lapakū i Hawai‘i ka wahine ‘o Pele.

Ka Huaka‘i a Pele

I don't think anything can spiritually prepare you for amazing moments in life. Especially for...

Please reload

Featured Posts

Review of So Delicious Dairy Free Yogurt.

August 21, 2016

1/3
Please reload

Recent Posts

August 5, 2016

July 13, 2016

July 3, 2016

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Me!
  • LinkedIn Basic Black
  • Facebook Basic Black
  • Black Instagram Icon
  • Twitter Basic Black
  • Black Snapchat Icon